Dầu Truyền Nhiệt Heat Transfer oil

Giá bán:Liên hệ

Dầu truyền nhiệt - Dầu truyền nhiệt Shell Heat Transfer Oil S2

Shell Heat Transfer Oil S2

Dầu truyền nhiệt

Shell Heat Transfer Oil S2 được pha chế cẩn thận từ dầu gốc khoáng có chỉ số độ nhớt cao tinh chế bằng dung môi, nhằm đem lại những tính năng ưu việt trong các hệ thống truyền nhiệt kín gián tiếp.

Dầu truyền nhiệt - Dầu truyền nhiệt Shell Heat Transfer Oil S2

Shell Heat Transfer Oil S2

Dầu truyền nhiệt

Shell Heat Transfer Oil S2 được pha chế cẩn thận từ dầu gốc khoáng có chỉ số độ nhớt cao tinh chế bằng dung môi, nhằm đem lại những tính năng ưu việt trong các hệ thống truyền nhiệt kín gián tiếp.

Sử dụng

  • Các hệ truyền nhiệt kín tuần hoàn trong công nghiệp dệt, hoá chất và lò sưởi dầu

  • Nhiệt độ bể dầu      max.3200C

  • Nhiệt độ màng dầu max.3400C

Ưu điểm kỹ thuật

  • Tính ổn định nhiệt và chống oxy hoá cao

  • Độ nhớt thấp, hệ số truyền nhiệt cao

  • Áp suất hơi thấp

  • Không ăn mòn, không độc hại

  • Tuổi thọ của dầu cao

Chỉ tiêu kỹ thuật

ISO 6743 - 12   Family Q

DIN 51522

Tính chất vật lý điển hình

Shell Heat Transfer Oil S2
Độ nhớt động học, cStở   40°C100°C200°C254,71,2
Tỉ trọng ở 15°C,   kg/l0,868
Điểm chớp cháy kín , °C220
Điểm bùng cháy,   °C255
Điểm đông đặc,    °C-12
Điểm sôi,         °C> 355
Nhiệt độ tự bốc cháy,°C360
Hệ số dãn nở nhiệt,trên 1°C0,0008
Độ trung hoà,mg KOH/g0,05
oĂn mòn đồng , 3h/100 CClass 1

Đối tác khách hàng