Bitzer B100 được thiết kế để sử dụng cho bôi trơn máy nén lạnh trục vít.

Bitzer B100 dành cho máy nén trục vít dùng gas R22

Đối tác khách hàng